สรุปผลการดำเนินโครงการและการประเมินผล       
 
สรุปประเมินผลโครงการ ประจำปี 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2559 (Dowload)
 
สรุปประเมินผลโครงการ ประจำปี 2557 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2557 (Dowload)
ส่วนที่ 1 รายงานการติดตามประเมิณผล  
บทที่ 1  (Click here)  บทที่ 2 (Click here)  บทที่ 3 (Click here
บทที่ 4  (Click here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11)
บทที่ 5 ประเมินตามแผนยุทธศาสตร์ (Click here) (Click here)
ส่วนที่ 2 ภาคผนวก รูปภาพกิจกรรม (Click here) (Click here

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2556 (Click here)  ประเมินตามแผนยุทธศาสตร์ (Click here) รูปภาพประชุมติดตาม (Click here
 
สรุปประเมินผลโครงการ ประจำปี 2556 
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูก“มะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (Click here) รูป (Click here)
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Click here)
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  “มะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่” (ตำบลไทยชนะศึก ) (Click here)
- การปลูกพืชสมุนไพร ตามรอยวิถีไทยสมุนไพรเพื่อชีวิต (Click here)
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร   ตามรอยวิถีไทยสมุนไพรเพื่อชีวิต   (ตำบลท่าชัย)(Click here)
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วัดคลองโป่งศรีสำโรง (Click here) รูป (Click here)
-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูก “มะนาวนอกฤดู” (Click here)
-โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเจ้าของสวนยาง (Click here)
-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริม การปลูกพืชเศรษฐกิจ “มะนาวนอกฤดู” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (Click here)
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ”ผักหวานป่า” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย(Click here)
-โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย(โบราณ) (Click here)
-โครงการฝึกอบรมการทำขนมข้าวตอกเมืองพระร่วง  ประจำปีงบประมาณ 2556  ณ วัดตะพังทอง (Click here)
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเทคนิคการผลิตลำไยนอกฤดู (Click here)

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ “ปลูกไผ่” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ ศาลาวัดเกาะวงษ์เกียรติ์  ตำบลทับผึ้ง   อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย (Click here
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2556  (Click here
 
สรุปประเมินผลโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นสุโขทัย ประจำปี 2556
- จากการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นสุโขทัย ประจำปี 2556 จำนวน  9  อำเภอ (Click here) 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรวัดของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2556
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรวัดของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2) วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (แห่งใหม่) ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย (Click here)
     
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 
- โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ณ เกาะกลางแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ  ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย (Click here)
     
งานพระยาลิไท ประจำปี 2556
กิจกรรม การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) (Click here)
- กิจกรรม พิธีเบิกบุญมยุเรศฟ้อนไฟ ถวายชัยธรรมราชา (Click here)
- กิจกรรม พิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะและถวายสลากภัตสำรับคาว-หวาน (Click here)
     
งานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556
- แบบสรุปและประเมิณโครงการ  เย็นชื่น  ฉ่ำใจ  สงกรานต์สุโขทัย 2556 (Click here)
     
งานแม่ย่า ประจำปี 2556
- แบบสรุปและประเมิณโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่า (พระนางเสือง) มิ่งเมืองสุโขทัย กิจกรรม “การจัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง  ตำนานพระนางเสือง” และกิจกรรมอื่นๆ  (Click here)
     
เวทีประชาคมท้องถิ่นสุโขทัย ประจำปี 2555
- สรุปประเมินผลโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นสุโขทัย ประจำปี 2555 (Click here
      
 
mersin escort eskisehir escort mersin escort izmit escort eskişehir escort samsun escort istanbul escort izmir escort